Privacyverklaring

Lorkeers & Jansen, gevestigd aan Mimosastraat 1C 8013 SB Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 
Contactgegevens:

www.lorkeersenjansen.nl
Mimosastraat 1C
8013 SB Zwolle
+31 625 320 206

 

N.M. Jansen of Lorkeers is de Functionaris Gegevensbescherming van Lorkeers & Jansen.
Zij is te bereiken via info@lorkeersenjansen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Lorkeers & Jansen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lorkeersenjansen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lorkeers en Jansen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

 
Geautomatiseerde besluitvorming

Lorkeers & Jansen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lorkeers & Jansen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 
Delen van persoonsgegevens met derden

Lorkeers & Jansen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je te alle tijden persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@lorkeersenjansen.nl

 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lorkeers & Jansen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lorkeersenjansen.nl